EKY - Kyläsuunnitelmat EKY - Kyläsuunnitelmat

 

KYLÄSUUNNITELMAT

  • Kyläsuunnitelma eli kylän kehittämissuunnitelma on kyläläisten itsensä laatima tulevaisuussuunnitelma, jonka perustana ovat kylän asukkaiden tarpeet.
  • Kyläsuunnitelmassa pohditaan, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä kehittämisen kohteita juuri meidän omalla kylällä.
  • Kyläsuunnitelma on kyläläisten näköinen ja ensisijaisesti kyläläisiä ja kylän järjestöja varten oleva suunnitelma, jolla asukkaiden viihtyvyyttä pyritään parantamaan.
  • Kyläsuunnitelma on viesti kaupungin päätöksentekijöille siitä, millaisiin kohteisiin kaupungin halutaan suuntaavan rahaa ja toimenpiteitä.