Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Etelä-Kuopion kylät ry (EKY ry) on eteläisen Kuopion alueen kylien etua ajava elin. Päätösvaltaa EKY:ssä käyttää alueen kylien edustajista vuosittain nimettävä hallitus (Hallituksen kokoonpano).

Voit tuoda asioita EKY:n käsiteltäväksi/tiedoksi oman kyläyhdistyksesi kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä EKY:n hallituksen jäseniin.

EKY on varsin nuori yhdistys, se on rekisteröity yhdistykseksi kesällä 2004. Tuoreudestaan huolimatta EKY on varsin aktiivinen toimija alueella. Toiminnan alkuvaiheessa toteutettiin Leader+ rahoituksen avulla rakennettu projekti "Elämää Etelä-Kuopiossa". Projektin tavoitteena oli edistää alueen näkyvyyttä, houkutella alueelle uusia asukkaita, tuoda esiin alueen yrittäjiä, sekä kehittää alueelle viestintäkäytäntöjä, jotka palvelevat kylien yhteistyötä.

Hiihtomaahankkeessa (päättyi v. 2011) rakennettiin Etelä-Kuopioon Vehmasmäen kylään yhteinen liikuntapaikka, joka sai nimekseen Riemurinne.

EKY julkaisee Eteläkuopiolainen –lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti jaetaan alueen jokaiseen talouteen ilmaiseksi.